Film Shooting

Film Shooting

Film Shooting – 2.Mp3

 Film Shooting – 2 Part -2 ashida producer aduna hero khumhangani heiduna  miyamdagi peisa mayam ama lwsingkhi aduga amkoibu herodi khumhandana yamna tanba part ama mamda khumhanduna miyambu yamna swhankhi . Aduna maram oiduna heroni sariba nupi aduge nupada makhoina oidaba wari kaya ama tamjinduna magi nupa adubu yamna swhnkhi. Adudagi aroibada produceraduna heroni ge […]

Read More
Film Shooting

Film Shooting – 1.Mp3

 Film Shooting – 1 Wari ashida senthok leitaba nupana yumgi nupina sen thokpa thabak amatang toubada hek hek aramba wakhal khanli haibani utli. Aduga anganbasingna chamjaraba prajasinngda semjin sajinba wahei kaya haiduna makhoibu namthabiba adusu fagi leela ashina mayek sengna utli.. Nokphade audio     DOWNLOAD

Read More